PODACI

Vlasnik:
Ivo Brakić
Adresa:
Poslovni park Karlovac 4d,
Belajske poljice
47252 Barilović
OIB:
91273516915
Erste & Steiermarkische bank d.d.
2402006-1140191021
Raiffeisen banka
2484008-1101667421
Zagrebačka banka
2360000-1102287611
Telefon/Fax
+385 (0)47 416 295
Mobitel
+385 (0)91 606 4417
RADNO VRIJEME
Pon - Pet: 07:00 - 15:00
E-MAIL
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KONTAKTIRAJTE NAS

Sada kada ste uspjeli dobiti sliku o tome tko smo i što radimo, na vama je da nas kontaktirate i postavite temelje za novi i uspješan poslovni odnos.
 

Politika privatnosti

Zahtjev za promjenu podataka

Izjava o povjerljivosti

Službenom web stranicom obrta BRAKIĆ za interijer i proizvodnju (dalje u tekstu: obrt BRAKIĆ) sa sjedištem u Belajskim Poljicama, Poslovni park Karlovac 4/d, OIB: 91273516915, kojeg zastupa vlasnik obrta Ivo Brakić.

Pristupom na našu web stranicu potvrđujete da ste pročitali, razumjeli i da se slažete sa svim uvjetima povjerljivosti podataka i načinima korištenja. Vaši osobni podaci kao što su: ime i prezime, adresa, telefonski broj ili e-mail adresa ne prikupljaju se pregledavanjem naše službene web stranice.

Obrt BRAKIĆ prikuplja podatke o gostima  koji su potrebni za ispunjenje usluga koje pružamo i obvezujemo se zaštititi osobne podatke sadašnjih i budućih korisnika u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka (»Narodne novine«, broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12). Svi se podaci o gostima strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni u obavljanju svojih dužnosti. Svi zaposlenici obrta BRAKIĆ odgovorni su za poštivanje načela zaštite povjerljivosti.

Obrt BRAKIĆ prije zaprimljenih podataka gostiju informira goste o načinu korištenja prikupljenih podataka, daje korisnicima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se mogu koristiti za marketinške kampanje.

Ni pod kojim uvjetima nećemo bez vaše izravne suglasnosti prenijeti, prodati ili ustupiti osobne podatke gosta trećim stranama, osim u slučajevima u kojima bi se to zahtijevalo od nas na način i pod uvjetima utvrđenim posebnim zakonima.

Sva pitanja u vezi s obradom osobnih podataka, eventualne pritužbe, zahtjeve za brisanje, ažuriranje i ispravak osobnih podataka molimo uputiti prema službeniku za zaštitu osobnih podataka.

Zaštita osobnih podataka

Zakonom o zaštiti osobnih podataka (»Narodne novine«, broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12) uređuje se zaštita osobnih podataka o fizičkim osobama te nadzor nad prikupljanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka u Republici Hrvatskoj. Svrha zaštite osobnih podataka je zaštita privatnog života i ostalih ljudskih prava i temeljnih sloboda u prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka.

Zaštita osobnih podataka u Republici Hrvatskoj osigurana je svakoj fizičkoj osobi bez obzira na državljanstvo i prebivalište te neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama.

Službenik za zaštitu osobnih podataka vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka i ostvarivanju prava na zaštitu osobnih podataka. Dužnosti službenika za zaštitu osobnih podataka propisane su člankom 18a. stavkom 8. Zakona o zaštiti osobnih podataka, prema kojem službenik za zaštitu osobnih podataka:

vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka u smislu poštivanja odredbi Zakona o zaštiti osobnih podataka i ostalih propisa koji uređuju pitanja obrade osobnih podataka, upozorava voditelja zbirke osobnih podataka na nužnost primjene propisa o zaštiti osobnih podataka u slučajevima planiranja i radnji koje mogu imati utjecaj na pitanja privatnosti i zaštitu osobnih podataka, upoznaje sve osobe zaposlene u obradi osobnih podataka s njihovim zakonskim obvezama u svrhu zaštite osobnih podataka, brine o izvršavanju obveza iz članka 14. i 17. Zakona o zaštiti osobnih podataka, omogućava ostvarivanje prava ispitanika iz članka 19. i 20. Zakona o zaštiti osobnih podataka, surađuje s Agencijom za zaštitu osobnih podataka u vezi s provedbom nadzora nad obradom osobnih podataka.

Službenik za zaštitu osobnih podataka dužan je čuvati povjerljivost svih informacija i podataka koje sazna u obavljanju svojih dužnosti, a ta obveza traje i nakon prestanka obavljanja dužnosti službenika za zaštitu osobnih podataka.

Službenik za zaštitu osobnih podataka: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 091/606 4417

 

Imate pitanja ili trebate ponudu ? kontaktirajte nas !